Menu Zavřeno

Vážní a monitorovací systémy

Pokud máte technologii, kde jsou velké fixní náklady a rozdíl mezi ziskovostí a ztrátou provozu je velice závislý na zájmu zaměstnanců, aby technologie fungovala a byla co nejefektivnější, může Vás laxnost nĕkolika zaměstnanců dovézt až ke krachu. Často nedokážete jejich výkony přesně měřit a nebo s velkou pracností, takže je nemůžete spravedlivě finančně motivovat nějak výrazněji i když by Vám to díky zvýšené efektivitě přineslo zisk.

Právě pro Vás dokážeme vyvinout bezobslužný systém měření výkonu za směnu, který zaměstnanci neošidí i když budou bez dozoru. Toto se velmi dobře uplatňuje například v cementárnách nebo spalovnách, kde se jedná zejména o vážení na jeřábu. To ale není podmínkou, může jít i o průtoky, počty kusů atd.

Zde je příklad:

Máte spalovnu odpadů se dvěma násypkami v hale a s dvěma mostovými jeřáby s drapákem. Denně se střídají 3 směny a o víkendech 2 směny.

Potřebujete mít tyto přehledy:

E-mailem na konci směny:

1) Kolik šlo odpadů do jednotlivé násypky za směnu.

2) Kolik šlo odpadů do jednotlivé násypky od začátku měsíce.

3) Kolik se spálilo odpadů za směnu.

4) Kolik se spálilo odpadů od začátku měsíce.

Na monitoru online pro obsluhu:

A) Zobrazení aktuální hmotnosti nabraných odpadů v drapáku.

B) Kolik se přiložilo naposled do jednotlivé násypky a před jakou dobou.

C) Kolik se spálilo v jednotlivých násypkách od začátku směny.

D) Kolik se spálilo v jednotlivých násypkách od začátku měsíce.

Realizace:

Převodník pro tenzometry na jeřábu, bezdrátový přenos s velkým dosahem a šifrováním mimo zarušené WIFI pásmo, sběr dat z tenzometrů a informací o poloze drapáku na řídícím počítači.

Monitor

Excelová příloha zasílaná emailem na konci směny

Měsíční přehled po násypkách a po směnách